Dünya Gümrük Günü / 26 Ocak 2021

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Dünya Gümrük Örgütüne (DGÖ) üye ülkelerce, her yıl 26 Ocak günü kutlanan Dünya Gümrük Günü çerçevesinde, DGÖ tarafından 2021 yılı temasının, gümrük idarelerinin COVID-19 Salgını krizini atlatabilmek adına göstermiş olduğu çabalar ile insanlara ve iş dünyasına verdiği desteklere adanarak, "Sürdürülebilir Tedarik Zincirlerindeki Canlanma, Yenilenme ve Dayanıklılığın Desteklenmesinde Gümrükler" olarak belirlendiği, bu alanda katkıda bulunan gümrük çalışanları ile kamu ve özel sektör temsilcilerine, girişim ve çabalarını takdir etmek amacıyla, Bakanlıklarınca DGÖ Liyakat Sertifikaları verileceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, DGÖ tarafından konuya ilişkin olarak Bakanlıklarına iletilen belgede, COVID-19 Salgını sonrasında yeniden yapılanma faaliyetleri çerçevesinde, gümrük idarelerinin sürdürülebilir ve yapıcı bir iş dünyasına aktif olarak katkı vermesi gerekeceği belirtilmekte ve gümrük idarelerinin, sınırlarda dijital dönüşüm sürecini benimseyerek, otomasyona, yenilikçi teknolojilere ve tedarik zincirlerinde yer alan tüm paydaşlar ile işbirlikçi bir bakış açısına önem vermeye davet edildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla gümrük idarelerinin, sürdürülebilir tedarik zincirlerini,

  • Canlanma bakımından, entegre sınır yönetimi, SAFE Standartlar Çerçevesi, Yetkili Yükümlü (AEO) standartları ve DGÖ Sınır Ötesi e-Ticaret Standartları Çerçevesi gibi belgeleri uygulamak suretiyle ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektöre liderlik ederek,
  • Yenilenme bakımından, salgın öncesi koşullara dönüş yapmak yerine; kağıtsız gümrükleme metotlarının uygulanmasını, kontrollerin verimliliğinin artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması amacıyla teknolojiden faydalanılmasını, harici denetim araçları, blokzincir, yapay zeka gibi teknolojik gelişmeleri benimseyerek,
  • Dayanıklılık bakımından, insanları değişimin merkezine koymak suretiyle, salgın dolayısıyla insanların hayatlarında yaşanan değişimleri tespit ederek ve bu kapsamda, gümrük idarelerinde görevli personelin profesyonel yetkinliklerini, kapasite geliştirme ve farkındalık artırma faaliyetleri ile artırarak
destekleyebilecekleri ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, "Sürdürülebilir Tedarik Zincirlerinin Canlanmasında, Yenilenmesinde ve Dayanıklılığında Gümrükler" teması ile ilgili yapılan çalışmaların desteklenmesi amacıyla, Bakanlıklarının Merkez ve Taşra Teşkilatınca belirlenecek adaylar ile özel sektör temsilcileri arasında yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek olan personele söz konusu Liyakat Sertifikalarının verileceği, ancak, değerlendirme sürecinde bireysel olarak yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.