Neden Antijen (PCR) Test Kiti Almalıyım ?

COVID-19, akut solunum yolu enfeksiyonu hastalığıdır. İnsanlar genellikle duyarlıdır. Şu anda, yeni koronavirüs tarafından enfekte olan hastalar, enfeksiyonun ana kaynağıdır, asemptomatik enfekte kişiler de bulaşıcı bir kaynak olabilir. Mevcut epidemiyolojik araştırmaya göre, kuluçka süresi 1 ila 14 gün, çoğunlukla 3 ila 7 gündür. Ana belirtiler ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Birkaç vakada burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, miyalji ve ishal görülür. Bu süreçte hastaneye veya bir sağlık kuruluşuna gitmeden kendi başımıza yapabileceğimiz ve sonucunu 10 dakika içinde görebileceğimiz bir hızlı tanı test kitidir.

Test Nasıl Yapılır ?

1- Numune alma

  • Eküvyonu dikkatlice hastanın burun deliğine sokun ve en fazla salgıyı gösteren posterior nazofarenksin yüzeyine ulaşın.
  • Posterior nazıfarenksin yüzeyini sürün, çubuğu birkaç kez döndürün.
  • Eküvyonu burun boşluğundan çekin.

2-Numune hazırlama

  • Örneği içeren eküvyonu ekstraksiyon tüpüne yerleştirin. Çubuğu beş (5) kez döndürün. Eküvyonu 1 dakika boyunca ekstraksiyon tamponunda bırakın.
  • Ekstraksiyon tüpünü parmaklarınızla sıkıştırın ve solüsyonu çubuktan mümkün olduğunca çıkarın. Kullanılmış eküvyonu biyolojik tehlike atık imha protokolünüze uygun olarak atın.
  • Kapak tertibatını ekstraksiyon tüpüne geri koyun. Ekstraksiyon solüsyonunu test örneği olarak kullanın.

Not: 20 dakikadan sonraki sonuçlar doğru olmayabilir.

PROSEDÜR

1.Testten önce kit bileşenlerini oda sıcaklığına getirin.

2.Poşeti açın ve kartı çıkarın. Test kartı açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Test kartını hasta kimliğiyle etiketleyin.

3.Ekstraksiyon tüpünü ters çevirin ve numune kuyucuğuna 3-4 damla (70-110 μL) test örneği ekleyin. (S) ekstraksiyon tüpünü hafifçe sıkarak.

4.Sonuçları 15 dakikada okuyun.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

POZITIF: Kontrol Bölgesinde (C) ve Test Bölgesinde (T) bir renkli bantla 15 dakika içinde iki renkli bant belirirse, test sonucu pozitiftir ve geçerlidir. Renkli bant Test Bölgesinde (T) ne kadar soluk olursa olsun, sonuç pozitif olarak değerlendirilmelidir. Pozitif bir sonuç, diğer patojenlerle koenfeksiyon olasılığını ortadan kaldırmaz.

NEGATIF: Kontrol Bölgesinde (C) bir renkli bant görünürse ve Test Bölgesinde renkli bant görünmezse (T) 15 dakika içinde, test sonucu negatif ve geçerlidir. Negatif bir sonuç SARS-CoV-2 viral enfeksiyonunu dışlamaz ve COVID-19 hastalığından şüpheleniliyorsa moleküler tanı yöntemiyle doğrulanmalıdır.

GEÇERSİZ SONUÇ: Kontrol Bölgesinde (C) 15 dakika içinde renkli bant yoksa test sonucu geçersizdir. Testi yeni bir test cihazıyla tekrarlayın.

Kutu İçeriği

  • 1 Adet 2019-nCoV Antijen Hızlı Test Kiti
  • 1 Adet Steril Swab
  • 1 Adet Örnek ekstraksiyon tamponu tüp içinde
  • 1 Adet Kullanım talimat

Belgeler ve Onay

Ürünümüzün, ISO 13485:2016, CE sertfikaları ve ÜTS kayıt belgeleri mevcuttur.

Sağlık Bakanlığı onayı vardır.